Category: Browser hijackers

כיצד להסיר את Shopping Helper Smartbar (Chrome/Edge/Firefox) | עודכן

כתבתי את המאמר הזה כדי לסייע לך להסיר Shopping Helper Smartbar. המדריך להסרת Shopping Helper Smartbar עובד עבור Chrome, Firefox ו- Internet Explorer. Shopping Helper Smartbar פונקציות כמו החוטף דפדפן המסוגל שחדר המחשב שלך כאשר אתה גולש באינטרנט, מנסה להוריד תוכניות שונות…Read More »

להסיר את Pusherism.com (Chrome/Edge/Firefox) | עודכן

חוטפי דפדפן הם מסוגלים לקחת שליטה מלאה על כל דפדפן זמינים במכשיר שלך. הם יכולים להתקין יישומים והרחבות מוצלת על הדפדפן שלך, כמו גם לשנות את דף הבית שלך, בכרטיסיה דפים חדשים, מנוע חיפוש אפילו. הפניות Pusherism.com מעידות כי כבר הסתננו במחשב…Read More »

להסיר את Pusherism.com (לחטוף. [ ]) (Chrome/Edge/Firefox) | עודכן

חוטפי דפדפן הם מסוגלים לקחת שליטה מלאה על כל דפדפן זמינים במכשיר שלך. הם יכולים להתקין יישומים והרחבות מוצלת על הדפדפן שלך, כמו גם לשנות את דף הבית שלך, בכרטיסיה דפים חדשים, מנוע חיפוש אפילו. הפניות Pusherism.com מעידות כי כבר הסתננו במחשב…Read More »

כיצד להסיר את Surfpageing.com (Chrome/Edge/Firefox) | עודכן

כתבתי את המאמר הזה כדי לסייע לך להסיר Surfpageing.com. המדריך להסרת Surfpageing.com עובד עבור Chrome, Firefox ו- Internet Explorer. Surfpageing.com הוא כמו החוטף דפדפן המסוגל שחדר המחשב שלך כאשר אתה גולש באינטרנט, מנסה להוריד תוכניות שונות מאתרים חיצוניים. להיות מודע כי החוטף…Read More »

כיצד להסיר את Search2000s.com (Chrome/Edge/Firefox) | עודכן

כתבתי את המאמר הזה כדי לסייע לך להסיר Search2000s.com. המדריך להסרת Search2000s.com עובד עבור Chrome, Firefox ו- Internet Explorer. Search2000s.com הוא כמו החוטף דפדפן המסוגל שחדר המחשב שלך כאשר אתה גולש באינטרנט, מנסה להוריד תוכניות שונות מאתרים חיצוניים. להיות מודע כי החוטף…Read More »

וירוס להסיר Searchers13.club (Chrome/Edge/Firefox) | עודכן

Searchers13.club הוא אתר המופיע באדיבות חוטפי דפדפן הצליחה לחמוק על המכשיר בלי שיבחינו בהם. הוא יופיע לא רק את דף הבית שלך, אלא גם את מנוע החיפוש המועדף שלך! אם להיות rerouted לדף זה, או שתראה פרסומות המתיימרים להיות ‘מופעל על ידי…Read More »

כיצד להסיר וירוס Cll.press (Chrome/Edge/Firefox) | עודכן

חוטפי דפדפן הם טפילים מסוכן מאוד מעצבן. פעם הם מצליחים לחמוק במחשב שלך, הם יהיה למקד את כל דפדפן שיש לך, להדביק אותם. המזיק הזה יש את הכוח לשנות הגדרות כלשהן שתמצא לנכון, כמו גם להתקין הרחבות, תוספות, סרגלי כלים, יישומים מפוקפקים…Read More »

וירוס להסיר Chrome Update Pending (Chrome/Edge/Firefox) | עודכן

אם אתה מבחין את דפדפן גוגל כרום מציג עדכון חלונות קופצים, עליך להתכונן צרות. חשוב לשים לב, כי הודעות כאלה הם רמאים, רק לשמש אמצעי כדי לפגוע במחשב שלך. הפריטים המוקפצים Chrome Update Pending הם באדיבות חוטפי דפדפן פלש לתוך המחשב האישי…Read More »

להסיר את Basepush.com (Chrome/Edge/Firefox) | עודכן

האם שמת לב שינויים מוזרים בדפדפן שלך בזמן האחרון? האם אתר האינטרנט Basepush.com לשמור המופיעים את דף הבית שלך, בכרטיסיה דפים חדשים וכן אפילו מנוע החיפוש המועדף? אם התשובה היא כן, אתה לא הולך כמו הסיבה מאחורי זה. Basepush.com הוא אתר המופיע…Read More »